ชื่อคอร์ส Blue-Team Cybersecurity

รายละเอียดคอร์ส

กำหนดเรียนแบบ Live

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- มีความรู้ความเข้าใจใน Cybersecurity

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Threat)

- มีความรู้ความเข้าใจใน Cybersecurity Controls

   - ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (OS Security)

   - ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security)

   - ความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น (Application Security

- สามารถนำความรู้ไปป้องกันและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ทางไซเบอร์

- สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- Blue Team Cybersecurity

- Incident Response Team

- SOC Analyst

- Cybersecurity Engineer

- ผู้สนใจทั่วไปที่สนใจด้าน Cybersecurity (ควรมีพื้นฐานด้าน IT)

เนื้อหา

 • - Basic Cybersecurity
 • - Cybersecurity Principle
 • - Access Controls
 • - Cybersecurity Governance
 • - Risk Management
 • - Administrative Control
 • - Operational Control
 • - Logical Control
 • - Defense-in-Depth
 • - Network Device Security Guideline
 • - Network Security Design
 • - Network Device Security
 • - TCP/IP Security
 • - Network Protocol Security
 • - Network Technology Control
 • - Operation System Security Guideline
 • - Linux Security
 • - Microsoft Windows Security
 • - Application Service Control
 • - Introduction Web Application Technology
 • - Web Application Security Controls
 • - Introduction to OWASP Top 10 (2021)
 • - Concept of Secure Coding
 • - Application Security Development Methodology (SSDLC)
 • - Introduction to Security Assessment
 • - Vulnerability Management
 • - Configuration Assessment (SCAP)
 • - Vulnerability Assessment Tools
 • - Configuration Assessment Tools
 • - Security Monitoring
 • - Introduction to Cybersecurity Operation Center (CSOC)
 • - CSOC Components
 • - Detect Cybersecurity Incident
 • - Security Monitoring Tools (Log Management ,SIEM)
 • - Log Analysis Techniques
 • - Basic Log Analysis Tools (Splunk)
 • - Detect Cyber Attack
 • - Analyze Scenario-Based Cyber Attack
 • - Introduction to Cyber Threat Hunting
 • - Threat Hunting Methodology
 • - Threat Sharing Format and Protocol
 • - Threat Sharing Tools (MISP)
 • - Threat Hunting Techniques
 • - Threat Hunting Tool
SALE
6,018.75
จาก 12,037.50 ฿

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Live 24 ชั่วโมง

เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ

เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile

ผู้สอน

วัชรพล วงศ์อภัย

ประวัติผู้สอน


อาชีพ ไม่มีข้อมูล

ระดับการศึกษา บัณฑิต (ปริญญาตรี)

วิทยากร ไม่มีข้อมูล

e-Certificate of Completion

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อเรียนจบและผ่านการวัดผล การประเมินทั้งหมดแล้ว

แบบทดสอบฟรี

คอร์สนี้มีแบบทดสอบฟรี
ทราบผลทันที

แบบทดสอบที่จะทำให้คุณรู้ว่าชื่นชอบและ
มีความถนัดด้านไหน

เริ่มทำแบบทดสอบ

ความคิดเห็นผู้เรียน

ยอดผู้เข้าชมคอร์ส ( 654 )

รีวิว