ชื่อคอร์ส All-in-One Cybersecurity

รายละเอียดคอร์ส

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- มีความรู้ความเข้าใจในองค์รวมด้าน Cybersecurity และ Cybersecurity Framework

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยคุกคามทาง Cybersecurity

- สามารถนำองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity ไปปฏิบัติจริงภายในองค์กรได้

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Network Security ,Cloud Security

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง System Security

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Application Security

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Mobile Security


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


- Cybersecurity Engineer


- Network Engineer


- System Administration


- IT Manager


- IT Auditor


ผู้สนใจเท่าไป (ควรมีพื้นฐานด้าน IT)


เนื้อหา

 • - Understand and apply concepts of confidentiality, integrity and availability
 • - Develop, document, and implement security policy, standards, procedures, and guidelines and implement security policy, standards, procedures, and guidelines
 • - Introduction of Cybersecurity framework
 • - Cybersecurity Framework mapping to other Standard
 • - Cybersecurity Implementation
 • - 5 Cybersecurity Framework Functions
 • - Overview Cybersecurity Threat
 • - Cyber Kill Chain Framework
 • - ATT&CK Attack Framework
 • - Overview Risk Management
 • - Risk Management Framework & Methodology
 • - Risk Assessment & Evaluation Techniques
 • - Risk Calculation & Risk Mitigation
 • - CVSS Scoring Metric
 • - Introduction to Personal Data Management
 • - Personal Information Management Concept
 • - Guidelines for handling personal information (Best Practice Sharing Based on ISO/IEC27701 - PIMS)
 • - Preparation of personal data handling
 • - Operating System Controls
 • - Network Security Controls
 • - Application Security Controls
 • - Cybersecurity Control Technology
 • - Overview Cloud Technology
 • - Cloud Computing Threat
 • - Update Cloud Security Technology
 • - Cloud Security Control
 • - Cloud Security Compliance and Best Practice
 • - Cloud Security Tutorial | Cloud Security Fundamentals | AWS Training | MS Azure
 • - Web Application Security Framework
 • - Web Application Threat
 • - Overview OWASP Top 10
 • - Source Code Review Techniques
 • - Overview DevSecOps Concept
 • - Overview Mobile Application
 • - Mobile Application Threat
 • - Mobile Application Security Controls
 • - Android Security for Mobile Application Development
 • - iOS Security for Mobile Application Development
 • - What is Incident Response Team
 • - Benefit of Incident Response
 • - Incident Response Framework
 • - Setting up Incident Response Team
 • - Incident Handling Step
 • - Case Study Incident Handling
SALE
4,766.85
จาก 9,533.70 ฿

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Live 150 ชั่วโมง

เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ

เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile

ผู้สอน

วัชรพล วงศ์อภัย

ประวัติผู้สอน


อาชีพ ไม่มีข้อมูล

ระดับการศึกษา บัณฑิต (ปริญญาตรี)

วิทยากร ไม่มีข้อมูล

e-Certificate of Completion

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อเรียนจบและผ่านการวัดผล การประเมินทั้งหมดแล้ว

ความคิดเห็นผู้เรียน

ยอดผู้เข้าชมคอร์ส ( 182 )

รีวิว